17.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Przedsiębiorcy z listy od nr 75 do 125 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności 3.pdf)lista z oszczędności 3.pdf409 kB

08.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Przedsiębiorcy z listy od nr 68 do 74 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności 2.pdf)lista z oszczędności 2.pdf403 kB

06.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA OSZCZĘDNOŚCI

W myśl zapisu Regulaminu Naboru do Projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF: Pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo - po uwolnieniu się oszczędności - do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki. Przedsiębiorcy z listy od nr 53 do 67 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności.pdf)lista z oszczędności.pdf418 kB

09.02.2023r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 13.02.2023 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00;


06.02.2023r.

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 08.02.2023 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00