13.08.2018r.

UWAGA!!!


DEDYKOWANE WSPARCIE DLA OSÓB o niskich kwalifikacjach oraz 50+ Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 13 sierpnia 2018 roku do końca sierpnia 2018 roku, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).