Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych - dokumenty dodatkowe - obowiązujące od 30.06.2020r

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych przyjętych Uchwałą nr 83 KS PSF z dnia 30.03.2020 r.