punktator Informacje o projekcie:

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” realizowany jest przez Akademię Śląską (dawniej Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach) w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa. 

 

punktator Okres realizacji: 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2023 roku. 

 

punktator Wartość projektu: 

44 661 000,00 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 35 327 859,36 zł.

 

punktator Cel Projektu: 

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 5000 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od kwietnia 2017 do lipca 2023 roku. Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na przykład: doradczych, szkoleniowych, specjalistycznych kursów, egzaminów np. czeladniczych, mistrzowskich, kwalifikacyjnych kursów, dopasowanych do potrzeb, rozwoju przedsiębiorstwa. Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w ośmiu punktach w siedmiu miastach województwa śląskiego: w Katowicach, Częstochowie, Zawierciu, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bielsko Białej i Raciborzu.

 

punktator Dla kogo? 

Grupa docelowa to 5000 pracowników, kadry zarządzającej z 1550 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

 

punktator Kwota dofinansowania? 

Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej wynosi 7500 PLN zgodnie z uchwałą nr 7 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania. Kwota na jednego przedsiębiorcę nie może przekroczyć 100000 zł.

 

punktator Planowane efekty: 

- uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 5000 pracowników, kadry zarządzającej po udzielonej usłudze rozwojowej,
- zrealizowanie celu rozwojowego przez 1550 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.