14.06.2018r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!


W związku z bardzo dużą liczbą wniosków składanych do punktu rekrutacyjnego w WST przy ul. Rolnej 43, zapraszamy Przedsiębiorców do składania wniosków w pozostałych 7 punktach WST:

1. Cieszyn:
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
ul. Głęboka 12, 43-400 Cieszyn,

2. Częstochowa:
Budynek Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A.
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa,

3. Katowice:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40- 078 Katowice,

4. Pszczyna:
Cech Rzemiosł Różnych w Pszczynie
ul. Piwowarska 14, 43-200 Pszczyna,

5. Racibórz:
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz,

6. Wodzisław Śląski:
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski,

7. Zawiercie:
Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu
ul. Piłsudskiego 24, 42-400 Zawiercie,


05.06.2018r.

ZNIESIENIE DEDYKOWANEJ REKRUTACJI

UWAGA!!! Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) z dniem 5 czerwca 2018 roku, wznawia rekrutację dla mśp, anulując dedykowane wsparcie


01.06.2018r.

Wznowienie płatności

Operator informuje, iż w związku z uzyskaniem transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wznawia dokonywanie płatności


01.06.2018r.

Harmonogram na czerwiec dla subregionu centralnego

Harmonogram na czerwiec dla subregionu centralnego. Punkty będą czynne w soboty:
02.06.2018 Zawiercie
09.06.2018 WST
16.06.2018 Izba
23.06.2018 Pszczyna
30.06.2018 Zawiercie


22.05.2018r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

UWAGA!!! Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 23 maja 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:
• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach


(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).