10.02.2018r.

UWAGA!!! Rozliczenia po zakończonej usłudze rozwojowej

Operator przypomina, iż dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora niezwłocznie po zakończeniu usług i dopełnieniu obowiązków wynikających z konieczności oceny usług zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, nie później jednak niż w terminie 28 dni od zakończenia usług.
br/> Po przekroczeniu wskazanego terminu 28 dni, Operator nie dokona płatności za usługi rozwojowe w ramach projektu PSF


10.02.2018r.

UWAGA!!! PŁATNOŚCI DOKONANE PRZEKAZEM POCZTOWYM

Operator informuje, iż dokonanie wpłat wkładu własnego/podatku VAT, przekazem pocztowym jest niezgodne z zapisami regulaminu PSF oraz umowy wsparcia.
Takie postępowanie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy/brakiem rozliczenia usługi rozwojowej w ramach projektu PSF


10.01.2018r.

Zmiana godzin pracy punktu Rekrutacyjno – Informacyjnego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

Godziny otwarcia Punktu Rekrutacyjno – Informacyjnego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa 08:00 – 16:00
Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 16:00
Sobota Nieczynne


21.11.2017r.

Wydłużenie terminu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Operator informuje, iż w wyniku dużej liczby złożonych dokumentów, wydłuża termin weryfikacji dokumentów rozliczeniowych do 15 dni. Jednocześnie informuje, iż bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych może zostać zawieszony w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub korekt REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU § 6. Umowa i rozliczenie wsparcia, ust. 14).


19.12.2017r.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

UWAGA!!!
AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH - NOWE WZORY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 19 GRUDNIA 2017 ROKU (dostępne w zakładce dokumenty projektowe).

Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin naboru do projektu wraz z następującymi załącznikami:
a. formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu);
b. formularz zgłoszeniowy uczestnika (Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do projektu);
c. umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru do projektu);
d. wniosek o rozliczenie usług/usługi rozwojowej (Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru do projektu);
2. Umowa o dofinansowanie usługi/usług rozwojowej/ych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z następującymi załącznikami:
a. formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy;
b. wniosek o rozliczenie usług/usługi rozwojowej.