15.12.2017r.

Zmiana godzin pracy w grudniu punktu w Cieszynie

Informujemy że punkt w Cieszynie zmienia godziny pracy do końca 2017 roku:
• 14-15 grudnia: godz. 9.00-15.00
• 18-21 grudnia: godz. 10.00-15.00
• 22 grudnia: godz. 11.00-15.00
• 27 grudnia: godz. 9.00-15.00
• 29 grudnia: godz. 9.00-15.00


15.12.2017r.

Zmiana godzin pracy w grudniu punktu w Częstochowie

Informujemy że punkt w Częstochowie zmienia godziny pracy do końca 2017 roku:
• 13 – 15 grudnia, godz. 9.00-18.00
• 16 grudnia, godz. 8.00-14.00
• 18-20 grudnia, godz. 9.00-18.00
• 21 grudnia, godz. 9.00-16.00
• 22 grudnia, godz. 9.00-15.00
• 23 grudnia, godz. 8.00-14.00
• 27-29 grudnia, godz. 9.00-18.00
• 30 grudnia, godz. 8.00-14.00


15.12.2017r.

Informacja dotycząca płatności

Wyższa Szkoła Techniczna informuje, iż w związku z brakiem dostępności środków na rachunku bankowym projektu, płatności za zrealizowane usługi rozwojowe będą dokonywane po otrzymaniu transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych § 5. Rozliczenie wydatków, ust. 10).


13.12.2017r.

Zmiana godzin pracy punktu WST w Katowicach

Grafik pracy punktu WST Katowice:

14.12.2017 – 15.12.2017 – 8:00 – 16:00
16.12.2017 – nieczynne
18.12.17 – 8:00-11:00
19.12.2017 – 22.12.2017 – 8:00-12:00
23.12.2017 - 26.12.2017 – nieczynne
27.12.2017 – 8:00-16:00
28.12.2017 – 01.01.2018 – nieczynne


09.12.2017r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach uprzejmie informuje, iż utrudnianie lub uniemożliwienie realizacji uprawnień podmiotów kontrolujących może być traktowane jako odmowa poddania się kontroli, co może skutkować rozwiązaniem umowy wsparcia. Wobec powyższego brak powiadomienia Operatora o faktycznej lokalizacji usługi rozwojowej (w przypadku, gdy karta usługi zawiera opcjonalnie kilka adresów odbywania usług) dokona rozwiązania umowy wsparcia i nie dokona zapłaty za usługę.