Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.


21.12.2020r.

24 grudnia punkty nieczynne

Dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020, na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.


30.11.2020r.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf_w_2021_roku_20201126.


19.11.2020r.

Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID - 19


09.11.2020r.

Nowe dokumenty od 16 listopada br.

Operator informuje, iż od dnia 16 listopada będą obowiązywały nowe dokumenty.
-Regulamin; -Umowa wsparcia; -For. Przedsiębiorcy -For. Osoby kierowanej; -Karta weryfikacji