07.04.2022r.

UWAGA!!!

Operator informuje, iż usługi rozwojowe winny zakończyć się najpóźniej do końca października 2022 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” w grudniu 2022 roku.
Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone do Operatora do końca listopada 2022. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.


29.03.2022r.

UWAGA!!!
Wznowienie naboru na szkolenia w terminach:

1. 5 -8 kwietnia 2022 roku – alokacja 1 000 000,00; godz. 10.00 2. 4-6 maja 2022 roku – alokacja 1 000 000,00; godz. 10.00 3. 31 maja do 03 czerwca 2022 roku – alokacja 500 000,00 dla mikro i samozatrudnionych; godz. 10.00 4. 28 czerwca do 01 lipca 2022 roku – alokacja 500 000,00 dla mikro i samozatrudnionych; godz. 10.00


24.03.2022r.

UWAGA!!

Operator wznawia obsługę klienta w punktach od 28.03.2022 roku


11.02.2022r.

Aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych obowiązująca od dnia 14.01.2022 roku

W związku z podjętą Uchwałą nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, które obowiązują z dniem 14.01.2022 publikujemy zmienione dokumenty


20.12.2021r.

24 grudnia punkty nieczynne

Dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021, na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.