05.07.2021r.

Lista ostateczna fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 07.07.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.


30.06.2021r.

Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Fiszki złożone przed i po dniu naboru oraz fiszki złożone przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 w dniu naboru nie były uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń. Ponadto Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 02.07.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.


14.06.2021r.

UWAGA!!!

W związku z pracami w infrastrukturze technicznej platformy SEKAP, anulowany zostaje nabór PSF planowany w dniach od 15 do 18 czerwca br. Nabór zostanie powtórzony w kolejnym tygodniu, w tym samym czasookresie.


01.06.2021r.

UWAGA RUSZA NABÓR NA SZKOLENIA!!

Operator informuje o uruchomieniu naboru na szkolenia na kwotę 1 mln zł w dniu od 15 do 18 czerwca 2021. Nabór zaczyna się o godz. 10.00. Alokacja zawiera rezerwę.


02.03.2021r.

UWAGA ZAMKNIĘCIE PUNKTU NA ROLNEJ 43!!!

Z Dniem 1 marca 2021 zamknięto punkt rekrutacyjno-informacyjny w Katowicach na ul Rolnej 43. Dostępne punkty:
• Cieszyn - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców ul. Głęboka 12, 43-400 Cieszyn,
• Częstochowa - Budynek Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa,
• Katowice - Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, 40- 078 Katowice,
• Wodzisław Śląski - Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski,