15.12.2022r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 19.12.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00;


12.12.2022r.

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 14.12.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00


28.11.2022r.

Harmonogram naboru fiszek na rok 2023

• 10 -13 stycznia 2023 roku, godz.: 08:00 – alokacja 500 000,00 zł
• 31 stycznia - 03 lutego 2023 roku, godz.: 08:00 – alokacja 500 000,00 zł

Operator informuje, iż powyższe nabory są skierowane do wszystkich typów MŚP.

Usługi rozwojowe winny zakończyć się najpóźniej do końca maja 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”. Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone do Operatora do końca czerwca 2023. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.


18.11.2022r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 22.11.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00;


15.11.2022r.

UWAGA

w związku z późną publikacją podstawowej listy fiszek wniosków z naboru 08-10.11.2022r., Operator Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (od 2 listopada pod nazwą Akademia Śląska), przedłuża termin dostarczania dokumentów zgłoszeniowych o jeden dzień, tj. do 17.11.2022r. do godziny 15:00