28.02.2018r.

Wydłużenie terminu weryfikacji i podpisania umowy

W związku z dużą ilością zgłoszeń informujemy, że termin podpisania umowy może ulec wydłużeniu


27.02.2018r.

Wydłużenie terminu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Operator informuje, iż w wyniku dużej liczby złożonych dokumentów, wydłuża termin weryfikacji dokumentów rozliczeniowych do 15 dni. Jednocześnie informuje, iż bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych może zostać zawieszony w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub korekt REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU § 6. Umowa i rozliczenie wsparcia, ust. 14).


27.02.2018r.

PLANOWE PRZERWY W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW NA 2018 ROK „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

PLANOWE PRZERWY W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW NA 2018 ROK „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

1. PRI CIESZYN
• 30 kwiecień
• 2 maj
• 4-5 maj
• 2 czerwiec
• 6-7 lipiec
• 28 lipiec
• 18 sierpień
• 2-3 listopad
• 24 grudzień
• 28-29 grudzień.

2. PRI ZAWIERCIE
• 16-29 lipiec

3. PRI KATOWICE ROLNA
• 30 kwiecień
• 2 i 4 maj
• 1 czerwiec
• 2 listopad
• 24 grudzień

4. PRI KATOWICE PLAC WOLNOŚCI
• 16-31 lipiec

5. PRI CZĘSTOCHOWA
• 16-31 marzec

6. PRI WODZISŁAW ŚLĄSKI
• 23.07.2018 do 07.08.2018

7. PRI PSZCZYNA
• 16.07.2018 - 21.07.2018
• 6.08.2018; 11.08.2018
• 22.12.2018
• 24.12.2018

8. PRI RACIBÓRZ
• 25.06.2018r. do 07.VII.2018r.


21.02.2018r.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

UWAGA!!! AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH - NOWE WZORY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 21 LUTEGO 2018 ROKU (dostępne w zakładce dokumenty projektowe).


10.02.2018r.

UWAGA!!! Rozliczenia po zakończonej usłudze rozwojowej

Operator przypomina, iż dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora niezwłocznie po zakończeniu usług i dopełnieniu obowiązków wynikających z konieczności oceny usług zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, nie później jednak niż w terminie 28 dni od zakończenia usług.
br/> Po przekroczeniu wskazanego terminu 28 dni, Operator nie dokona płatności za usługi rozwojowe w ramach projektu PSF