Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.


20.09.2021r.

Aktualizacja formularzy zgłoszeniowych.

Operator informuje, iż w zakładce DOKUMNETY PROJEKTOWE znajdują się aktualne wzory dokumentów zgłoszeniowych.


03.09.2021r.

WYTYCZNE W OBSZARZE PRZYSTOSOWANIA PRZEDIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN

Od 31 sierpnia br. obowiązują zmienione wytyczne w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym (demand driven approach), a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami regionalnymi.

Opis zmian od ostatniej wersji ZIP, 131 KB


30.08.2021r.

UWAGA

Informujemy o wznowieniu naborów na szkolenia dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Termin naborów z alokacją:
21 – 24 września br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
19 – 22 października br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
16 – 19 listopada br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
14 – 17 grudnia br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN


19.08.2021r.

UWAGA

Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie likwidacji możliwości wielokrotnego przesyłania tej samej fiszki przez tego samego Przedsiębiorę w jednym naborze w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.08.2021r.

Lista dokumentów
Download this file (Uchwała nr 104_KS PSF.pdf)Uchwała nr 104_KS PSF.pdf182 kB