30.04.2019r.

ZAMKNIĘCIE PUNKTU REKRUTACYJNEGO.

Operator informuje, iż zamyka punkt w Katowicach przy Placu Wolności 12 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w wyniku przekroczenia alokacji.


29.03.2019r.

ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 01.04.2019r, przyjęta Uchwałą nr 60 w dniu 28 marca 2019 roku jest dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"


18.03.2019r.

Komunikat dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem usług rozwojowych

Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.
Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji Zarządu o czasowym zawieszeniu naboru leży troska o zapewnienie odpowiednich standardów obsługi i przejrzyste zasady dalszego aplikowania.

PSF jest nowatorskim rozwiązaniem, które cieszy się w naszym województwie bardzo dużym zainteresowaniem. Przekłada się to na znaczącą liczbę wniosków składanych przez przedsiębiorców. Od września 2017 roku ze wsparcia na usługi szkoleniowe skorzystało już ok. 38 tys. osób, a kwota jaka została zaangażowana w umowy z przedsiębiorcami to niespełna 150 mln zł. Cała alokacja jaka została przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych w regionie to ponad 300 mln zł.


28.02.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Operator informuje, iż za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zawiesza nabór w okresie 18 – 29 marca 2019 r.


28.02.2019r.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW II KWARTAŁ 2019

Wyższa Szkoła Techniczna udostępnia zbiorczy harmonogram naboru wniosków w ramach PSF obowiązujący w II kwartale 2019 roku (IV-VI.2019 roku).