26.06.2019r.

ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem Uchwały nr 63 na posiedzeniu Komitetu Sterującego PSF w dniu 24 czerwca br. w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty dostępne w zakładce "Dokumenty projektowe"

Regulamin naboru do projektu.
Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


26.06.2019r.

PRZESUNIĘCIE NABORU FISZEK PSF

Szanowni Państwo,

W związku z niezależną od WUP Katowice koniecznością przesunięcia naboru Fiszek PSF zaplanowanego w okresie 24-30.06.2019 roku, na 1-7.07.2019 r. informuję, iż:

usługi rozwojowe zaczynające się od 24-31.08.2019 r. będą kwalifikowane w naborze prowadzonym od 1.07.2019
r.zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30.06.2019 roku ale straciły ważność, będą respektowane w naborze prowadzonym od 1.07.2019 r.


25.06.2019r.

Awaria systemu SEKAP

Szanowni Państwo,

W związku z nadal trwającą awarią systemu SEKAP, nabór fiszek PSF zostaje przesunięty na poniedziałek 01.07 od godziny 8.00.

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/przesuniecie_terminu_naboru_fiszek_na_1_lipca_2019_20190625


31.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 27.05-02.06.2019 r., zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku).

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 27.05.2019 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista dokumentów
Download this file (Lista fiszek nabór 27.05-02.06.pdf)Lista fiszek nabór 27.05-02.06.pdf257 kB

15.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!.

W przypadku usług doradczych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PRZEDSIĘBIORCY w rubryce Całkowita wartość netto usługi / usług pomnożona przez liczbę wszystkich osób kierowanych na usługę / usługi (PLN) wpisuje się kwotę wartości usługi netto bez pomnożenia przez liczbę osób kierowanych. Usługa doradcza udzielana jest przedsiębiorstwu.
Ta sama sytuacja dotyczy przedkładanych fiszek Sekapem.