ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 13.05.2019r, dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"


09.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego od 13 maja br. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Szczegóły oraz najważniejsze zmiany dostępne są na stronie WUP Katowice:
https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509


30.04.2019r.

ZAMKNIĘCIE PUNKTU REKRUTACYJNEGO.

Operator informuje, iż zamyka punkt w Katowicach przy Placu Wolności 12 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w wyniku przekroczenia alokacji.


29.03.2019r.

ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 01.04.2019r, przyjęta Uchwałą nr 60 w dniu 28 marca 2019 roku jest dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"


18.03.2019r.

Komunikat dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem usług rozwojowych

Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.
Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji Zarządu o czasowym zawieszeniu naboru leży troska o zapewnienie odpowiednich standardów obsługi i przejrzyste zasady dalszego aplikowania.

PSF jest nowatorskim rozwiązaniem, które cieszy się w naszym województwie bardzo dużym zainteresowaniem. Przekłada się to na znaczącą liczbę wniosków składanych przez przedsiębiorców. Od września 2017 roku ze wsparcia na usługi szkoleniowe skorzystało już ok. 38 tys. osób, a kwota jaka została zaangażowana w umowy z przedsiębiorcami to niespełna 150 mln zł. Cała alokacja jaka została przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych w regionie to ponad 300 mln zł.